جدول/ برای خرید آپارتمان در منطقه ۱۷ شهریور چقدر باید هزینه کرد؟