جدول/ با ۳۰۰میلیون کدام نقطه تهران می‌توان‌ خانه‌ خرید؟