استارت سرخ‌ها در لیگ هجدهم با پیروزی و گل‌زنی علیپور