عزت‌اللهی: تمام اعضای تیم مصمم به شکست پرتغال هستند