پیروانی: به حاشیه‌ها توجه نکنید؛ هرجا لازم باشد، توضیح می‌دهم