ایران از سد ایتالیا گذشت/ قدرت‌نمایی جوانان در گام نخست