۰۷ تير ۱۴۰۳ - ۲۳:۲۸

توصیه مهم به کسانی که می خواهند رأی دهند: قبل از ساعت 18 به شعبه اخذ رأی بروید

توصیه مهم به کسانی که می خواهند رأی دهند: قبل از ساعت 18 به شعبه اخذ رأی بروید
پیشنهاد می کنیم همان اوایل روز که معمولاً شعبه ها هم خلوت تر است رای دهید و رای خود را به ساعات تمدیدی که اختیارش با وزیر کشور است، موکول نکنید. روز جمعه برای ایران و برای آینده فرزندان مان رأی خواهیم داد.
کد خبر : ۶۶۳۲۴۳

به گزارش صراط به نقل ازعصر ایران - اگر روز جمعه برای ایران رأی خواهید داد، سعی کنید، تا قبل از ساعت 18 به نزدیک ترین شعبه اخذ رأی بروید و رأی تان را به صندوق بیندازید.

 
علت این تاکید به ماده 20 قانون انتخابات ریاست جمهوری برمی گردد. این ماده می گوید: "اخذ رأی در داخل و خارج کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن ۱۰ ساعت است و درصورت ضرورت قابل تمدید می‌باشد."
تبصره ۱این ماده هم می گوید: تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر کشور به عهده وزیر کشور است.
 
 
 
 
از  آنجا که رأی گیری ساعت 8 صبح شروع می شود، زمان قانونی آن در ساعت 18 تمام می شود و بعد از آن، بستگی دارد که شخص وزیر کشور چه تصمیمی برای ادامه رأی گیری داشته باشد.
 
هر چند مرسوم است که در همه رأی گیری ها، این زمان تمدید شود ولی این که چند بار و هر بار چند ساعت تمدید شود، مشخص نیست و لذا نباید انتخاب را به اما و اگر تمدید موکول کرد.
 
به علاوه، از ساعت 24 به بعد نیز امکان تمدید وجود ندارد و ممکن است کسانی که در ساعات آخر به شعبه می روند، پشت درهای بسته بمانند.
 
پیشنهاد می کنیم همان اوایل روز که معمولاً شعبه ها هم خلوت تر است رای دهید و رای خود را به ساعات تمدیدی که اختیارش با وزیر کشور است، موکول نکنید.
 
روز جمعه برای ایران و برای آینده فرزندان مان رأی خواهیم داد.
 
 تاریخ را آنانی می سازند که حرکت می کنند، نه کسانی که ساکت و منفعل می مانند.

 اگر ما تاریخ کشورمان را آن گونه که می خواهیم نسازیم، دیگرانی که حرکت شان بیشتر از ماست، به میل خودشان خواهند ساخت و ما مجبور می شویم در ظرف تاریخی که آنها ساخته اند، زندگی کنیم. 
اما تصمیم داریم خودمان  بسازیم!