۱۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۰۵
آمار بارش‌های امسال مثبت است یا منفی؟
بررسی آمار جدید شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد میزان بارش‌های سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته ۸درصد مثبت و نسبت به متوسط آمار درازمدت ۱۴درصد منفی است.
کد خبر : ۶۲۳۸۸۵

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم، بررسی میزان بارش‌های سال آبی جاری بر اساس آخرین گزارش‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران، نشان می‌دهد که از ابتدای مهرماه سال 1401 تا ششم خردادماه (247 روز ابتدایی سال آبی جاری) 198.5 میلیمتر بارش در کشور داشته‌ایم.

میزان بارش‌های مدت مشابه در سال آبی گذشته 183.1 میلیمتر بوده که مقایسه این رقم با میزان بارش‌های امسال، حاکی از رشد 8 درصدی میزان بارش‌ها است.

اما بررسی میزان بارش‌ها در آمار درازمدت (54 ساله) نشان‌دهنده این است که در مدت مشابه به طور متوسط در ایران 231.5 میلیمتر بارش داشته‌ایم؛ به عبارتی مقایسه بارش‌های سال آبی جاری با آمار متوسط درازمدت، از افت 14درصدی بارش‌ها در کشور خبر می‌دهد.

در نتیجه میزان بارش‌های سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته 8درصد مثبت و نسبت به متوسط آمار درازمدت 14درصد منفی است.