۸ استان درگیر برف و کولاک/امدادرسانی در ۱۷محور کوهستانی