مشکلات اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های داخل حل شود/ جهاد جوانان برای اجرای بندبه بند گام دوم انقلاب