پیام تسیلت وزیر نفت برای جانباختگان حادثه خط لوله گاز در اهواز