برنامه ستاد تنظیم بازار برای مقابله با گرانی اعلام شد