حضور بانوان با حجاب اسلامی در مسابقات بوکس قهرمانی آسیا تایید شد+عکس