فعالیت گروه‌های تروریستی ضد ایرانی در پاکستان ممنوع شد