درخواست عجیب هواداران پرسپولیس در مورد مهاجم جنجالی استقلال!