واکنش متفاوت داماد وزیر کار به خبر برگزاری دادگاهش+عکس