تقاضای غرامت ۵۰ میلیون دلاری آقای بازیگر از همسر سابقش!