دستپاچگی زم پس از پخش مستند ایستگاه پایانی دروغ + عکس و فیلم