بازدید معاون سیما از مراحل پیش‌تولید سریال «سلمان فارسی»