ظریف در مراسم استقبال از نخست‌وزیر ارمنستان حضور یافت