تفاهمنامه ۲ میلیون دلاری ایران و هند در حوزه کارآفرینی