برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله مومن در قم از طرف رهبر انقلاب