روحانی: آمریکا و صهیونیست‌ها ریشه اصلی تروریسم در منطقه هستند