دستنوشته رهبرانقلاب برای «مهمانان متفاوت فرش قرمز جشنواره فجر» + تصاویر