مسئولینی که آن روز مذاکره می‌کردند حالا می‌گویند آمریکا غیر قابل اعتماد است/ اروپایی‌ها هم مانند آمریکا غیرقابل اعتمادند