اطلاع دقیقی از انتقال تروریست‌های داعشی به افغانستان توسط آمریکایی‌ها داریم