پرواز تیم ملی فوتبال ایران به سمت ایران در غیاب چند بازیکن