عضو کمیسیون امنیت ملی : «جریان غرب‌گرا» نفس‌های آخر را می‌کشد