سرقت‌های سریالی از فروشگاه‌های لوازم خانگی در پوشش خریدار