تبعید مدافع تیم ملی چین به خاطر اشتباه برابر ایران!