انتساب اشتباه یک شعر معروف به فردوسی در کتاب‌های درسی+عکس