رد پای دروازه حضرت عبدالعظیم در بازار حضرتی +تصاویر