۶۰ فروند بالگرد در رزمایش اقتدار ۹۷ به کار گرفته شد