اروپایی ها می خواهند دل لابی‌های صهیونیست را به دست بیاورند