قتل با آمپول هروئین و زدن اثر انگشت مقتول پای قولنامه!