امیر حاتمی: ایرادات ماهواره بر سیمرغ به زودی رفع می‌شود