تمجید بی سابقه‌ مقام معظم رهبری از آیت الله خسروشاهی