پاره کردن لاستیک خودرو همسایه‌ها به خاطر جای پارک!