ایران ۲ - ویتنام صفر/ صعود تیم ملی به یک هشتم نهایی با دبل آزمون