مصدومیت 13 مسافر به دلیل برخورد مینی‌بوس با کامیون