بزرگان و جوانان قم نگذارند دست‌های خائن، قم را از «مرکزیت انقلاب» کمرنگ کنند/ برخی سران آمریکا احمق های درجه یکی هستند