تندباد با سرعت ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت مشگین‌شهر را درنوردید