انتقاد خسرو معتضد از انتخاب یک بازیگر بدچهره برای نقش ابن‌سینا