۸ ماه حبس جریمه توهین به مامور یگان حفاظت در چهارمحال وبختیاری