ترامپ طرح ایران‌محور بولتون و پامپئو درباره سوریه را رد کرد