اخطاریه هواشناسی درباره وزش باد شدید و بارش باران و برف