دادستان کل: با مقصران برخورد می‌شود/ برخی جناح‌ها در حال سوءاستفاده هستند