آخرین وضعیت آیت‌الله مومن پس از انتقال به بیمارستانی در تهران