آرای پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز اعلام شد + اسامی و عنوان محکومیت