حسن طهرانی مقدم یکی از اعجوبه‌های خط تولید آسید علی آقای لواسانی بود